Projekty – zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 19.01.2022r. Nr 1/2022/PMT/KANADA
dot. realizacji zadań na Etapie zagranicznym projektu nr PMT/2263/1N/2020 w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3. „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw ”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”

 

Zapytanie ofertowe z dnia 19.01.2022r. Nr 2/2022/PMT/ZEA
dot. realizacji zadań w Etapie zagranicznym projektu nr PMT/2226/1N/2020 w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3. „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw ”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”

clutch logoTop Artificial Intelligence Companies 2021
clutch logoTop AI Companies 2021
clutch logoTop Web Developers 2021
clutch logoTop Web Developers 2021
Please, disable your
Adblocker

We promise that you won’t see any ads on our site!

Unfortunately, your ad blocker blocks more than the ads so if you don’t turn it off, some functions of the site (e.g. access to additional resources) may not be available.